Image Name

Rymden

Tema Rymden är ett digitalt tema där eleverna utforskar solen, jorden och månen. De tittar ut över stjärnhimlen och utforskar våra grannar i vårt planetsystem.

Temat ger eleverna möjlighet att ta reda på vilka faktorer som krävs för att de ska kunna utvecklas liv på en planet och hur livet skulle kunna se ut på en främmande planet.

Kategorier: Fysik
Årskurser: 2 3 4 5

Beställ temat

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om vad som krävs för att du ska kunna arbeta med temat. Det är även samordnaren som ansvarar för att du kan logga in på den digitala plattformen.Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Modell av vårt solsystem

I NTA Digitals tema Rymden ges eleverna möjlighet att observera och undersöka det vi inte kan se på vanligt sätt. Det är den digitala miljön och verktygen som ger denna unika möjlighet.

I NTA digital utnyttjas främst två av de digitala verktygens unika möjligheter; Att skapa interaktiva 3-dimensionella modeller, och den digitala lärplattformens möjlighet till flexibilitet och interaktion. Området som behandlas i tema Rymden lämpar sig väldigt väl att utforska med digitala verktyg. I temat används en digital 3D-modell av vårt solsystem som fungerar som experimentlåda och som kan ta oss ut till vårt solsystems ytterkanter.

Temat är utvecklat så att det kan användas och anpassas till olika svårighetsgrader även om det är rekommenderade för specifika årskurser. Inom temat varieras svårighetsgraden både för att stärka självförtroendet och vara utmanande för eleverna. I Tema Rymden varvas uppdrag i verkligheten med undersökningar som utförs i de digitala interaktiva tredimensionella modellerna, och de kan utnyttjas växelvis individuellt och kollaborativt. Målsättningen är att uppgifterna skall innehålla rika och utmanande problem som belyser klara uttalade mål och att plattformen skall ge en direkt återkoppling (feedback) medan andra uppgifter kräver lärarens medverkan och bedömning.

Mer om tema Rymden

Image Name

Detta ingår i temat

I tema Rymden ingår;

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

En digital lärarhandledning med bland annat didaktiska kommentarer.

En digital portal för temat som ligger på webbadressen www.ntadigital.se. Inloggningsuppgifter till portalen får läraren via sin NTA-samordnare.

 

Image Name

Frågor och svar

Vilka tekniska krav finns det för NTA Digital?

 • iOS: iPad Air 2 eller senare, webbläsare Chrome
 • Android: 2GB RAM, webbläsare Chrome
 • Dator: 2GB RAM, webbläsare Chrome

Går det att använda skolans vanliga talsyntesprogram i temat?

Det går att få texter upplästa med talsyntesprogram - t.ex. med Claro Read. Markera texten du vill ha uppläst och välj program för uppläsning.

Varför finns det inget facit till alla uppgifter?

Eftersom Rymdmodellen visar solens, månens och planeternas ställning i realtid är det svårt att skriva ett facit för t.ex. var på himlen man hittar dem, hur länge solen är uppe osv. Resultatet beror både på när man arbetar med ett uppdrag och var på jorden man befinner sig. I en del uppdrag kan det vara intressant att samarbeta med klasser i en annan del av Sverige för att kunna jämföra resultat.

Bakgrund

Tema Rymden har utvecklats inom projektet NTA Digital. Projektet har finansierats av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och ansvaret för den övergripande projektledningen har legat på IVA.

Huvudansvarig för utvecklingen av innehåll och upplägg i tema Rymden är Astronom Marie Rådbo.

 

NTA Digital - trailer

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Elevtexter -Tema Rymden.pdf
  05-02-2016 13:25
 • Handledning för tema Rymden.pdf
  05-02-2016 10:53
 • NTA Digital information till lärare.docx
  04-04-2016 08:54
 • NTA Digital-info om att skapa ett konto mm.pdf
  04-03-2017 10:49
 • NTA Digital-info om att skapa klasser och elever.pdf
  04-03-2017 10:49
 • NTA Teacher Guide.pdf
  04-04-2016 08:54
 • Ordlista Tema Rymden.pdf
  05-02-2016 12:46
 • Presentation Marie Rådbo.pptx
  04-21-2016 12:25
 • Rymden inre delen av Solsystemet.png
  12-11-2015 08:59
 • Rymden Oval.png
  12-11-2015 06:38
 • Rymden temabild.png
  12-11-2015 08:27
 • Rymden överblick 2-3.pdf
  05-19-2016 06:20
 • Rymden överblick 4 - 5.pdf
  05-19-2016 06:20
 • Tekniska krav NTA Digital.docx
  04-04-2016 08:54

Temat och Lgr11

NO

I årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Material och ämnen i vår omgivning

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Fysik
 
I årskurs 4-6

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.