Image Name

Testa teknik

Temat handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Eleverna får möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar men också att konstruera egna lösningar.

Kategorier: Teknik
Årskurser: 1 2 3

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Testa teknik är ett tema som handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Temat innehåller fem uppdrag som kan beskrivas under fyra rubriker:

Skydda person och skydda sak. Eleverna funderar över hur enkla föremål kan skydda dem själva men också skydda olika föremål. De utvärderar olika krav man kan ställa på föremålen och väger kraven emot varandra.

Sätta fast, ta loss och sammanfoga. Eleverna undersöker olika föremål som kan användas för att sätta fast och ta loss.

Vågrätt, lodrätt och vinkelrätt. Uppdraget relaterar till byggteknik och hur man använder tekniska hjälpmedel som vattenpass och vinkelhake.

Hjälpmedel. Eleverna får praktiskt pröva och jämföra olika tekniska lösningar.

Mer om Testa teknik

Image Name

Detta ingår i temat

I Testa teknik ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

en handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

arbetsblad anpassade för Grundsärskolan. Arbetsbladen är framtagna inom det som betecknas NTA S (stöd för individanpassning).

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Bakgrund

Testa teknik är NTA:s första egenproducerade tema i teknik för år 1-3. Idén till uppdragen kom från Göran Grimvall och det är även han som utvecklat dem. Britt Lindahl har bidragit med arbete kring det didaktiska stödet. 

Utprovning av temat

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • NTA_S_TT U1.pdf
  10-11-2017 13:45
 • NTA_S_TT_U2.pdf
  10-11-2017 13:45
 • NTA_S_TT_U3.pdf
  10-11-2017 13:45
 • NTA_S_TT_U4.pdf
  10-11-2017 13:45
 • NTA_S_TT_U5.pdf
  10-11-2017 13:45
 • nta_webb_testa-teknik.jpg
  11-02-2015 06:50
 • Sagan om Kusin Kalle.pdf
  11-18-2015 07:28
 • Sagan om Åsa designar.pdf
  11-18-2015 07:28
 • Sagan om Åsa och Finn går på utflykt.pdf
  11-18-2015 07:32
 • Sagan om Åsa och Finn i kojan.pdf
  11-18-2015 07:28
 • Sagan om Åsa och Finn på cykeltur.pdf
  11-18-2015 07:28
 • Sagorna om Åsa och Finn - uppgifter.pdf
  12-01-2015 09:03
 • Testa_teknik_innehåll och lärande.pdf
  11-02-2015 07:02
 • TestaTeknik_BrittLindahls presentation.pptx
  02-15-2016 13:59
 • testa-teknik-oval.png
  11-02-2015 06:50
 • TT - ppt -SAMMANFOGA_rosa.pptx
  02-15-2016 13:59
 • TT - ppt-SKYDDA_bla.pptx
  02-15-2016 13:59
 • TT - Sammanfoga_föremål.docx
  02-15-2016 13:59
 • TT - Skydda_föremål.docx
  02-15-2016 13:59
 • TT - Skydda_föremål_blå.docx
  02-15-2016 13:59
 • TT - Skydda_vem är jag.docx
  02-15-2016 13:59
 • TT - Yromem.docx
  02-15-2016 14:00
 • TT- ppt - Sammanfoga.pptx
  02-15-2016 14:00
 • TT- ppt - SKYDDA.pptx
  02-15-2016 14:00
 • TT -Sammanfoga_Vem är jag.docx
  02-15-2016 14:00
 • TT_Uppdrag1-Undersökning1.pdf
  11-02-2015 10:14
 • TT_Uppdrag1-Undersökning2.pdf
  11-02-2015 10:14
 • TT_Uppdrag1-Undersökning3.pdf
  11-02-2015 10:15
 • TT_Uppdrag2_Undersökning1.pdf
  11-02-2015 10:15
 • TT_Uppdrag2_Undersökning2.pdf
  11-02-2015 10:15
 • TT_Uppdrag3_extra_undersökningar.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag3_Undersökning1.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag3_Undersökning2.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag3_Undersökning3.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag3_Undersökning4.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag3_Undersökning5.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag3_Undersökning6.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag4_Undersökning1.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag4_Undersökning2.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag4_Undersökning3.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag4_Undersökning4.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag4_Undersökning5.pdf
  11-02-2015 10:16
 • TT_Uppdrag5_alla_arbetsblad.pdf
  08-16-2017 09:09
 • TT-Sammanfoga_föremål.docx
  02-15-2016 14:00
 • TT-Sammanfoga_föremål_rosa.docx
  02-15-2016 14:00
 • TT-temats-innehall-och-larande-bild.png
  11-02-2015 10:20
 • Vinterracet.png
  11-02-2016 12:18

Temat och Lgr11

Teknik

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Aspekt 1:Tekniska lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Aspekt 2: Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Aspekt 3: Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.