Image Name

Matens kemi

I temat undersöker eleverna olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. De lär sig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

Kategorier: Biologi, Kemi
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Temat Matens kemi startar i elevernas egna kunskaper och frågor om mat och näringsämnen. Därefter använder de olika metoder för att ta reda på vilka näringsämnen som finns i olika livsmedel. I samband med dessa undersökningar fördjupar sig eleverna i vad näringsämnena har för funktion i kroppen, vad som händer om man får i sig för lite eller för mycket av dem, var och hur olika livsmedel produceras osv.

Det finns många möjligheter att vidga temat så att det blir en del av ett större Hälsotema alternativt Miljötema.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva. 

Mer om Matens kemi

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Matens kemi består av:

En temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

En temapärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

En temabok för elever med intresseväckande artiklar.

En materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag

Image Name

Teknikuppdragen

Teknikuppdraget Framtidens mat är ett tillägg till temat Matens kemi som antingen kan användas direkt i anslutning till det ordinarie temaarbetet eller som uppföljning vid ett senare tillfälle.

Teknikuppdraget  är utvecklat i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Barn ser på framtiden och resurscentrumet CETIS, Centrum för tekniken i skolan.

Artiklar i Ny Teknik

Ny gasspis kan minska risken för barnastma.

Magnet sparar el i kylskåp

Varför tål inte miljövänliga frysar kyla?

Solvärmd ugn för 50 kr.

IKEA visar framtidens kök

Tre svenska exempel på framtiden mat

Tips, frågor och svar

Hur hänger ditt arbete med temat Matens kemi ihop med arbeten som du kan välja mellan i framtiden?

 

Hur går det till att ta reda på vilka fettsyror en person har i sitt blod?

Se filmen där Fredrik Rosqvist vid Biomedicinskt Centrum vid Uppsala universitet visar och berättar om Mätning av fettsyror i gaskromatograf.

Varför reagerar jod med stärkelse men inte med cellulosa?

Trots att de har samma formel - (C6H10O5)n - så är de sammansatta med olika bindningstyper, vilket gör att jod reagerar med stärkelse men inte med cellulosa.

I stärkelsen gör α-bindningar att stärkelsekedjorna blir böjliga och lägger sig som nystan, till skillnad från cellulosans β-bindningar som ger långsträckta molekyler.  När stärkelse färgas av jod beror det på att joden lägger sig i hålrummen i "nystanet"  och absorberar mycket av  det inkommande ljuset.

Människan kan inte bryta ner cellulosa, då enzymet amylas endast bryter upp α-bindningar.

Fakta om stärkelse från företaget Lyckeby stärkelse i Karlshamn.

Fler frågor och svar.

UR-serien "Här har du din mat"

Nationellt prov i Kemi delprov A 2013    Bedömningsanvisningar för NP Kemi 2013

Exempelprov -kommunicera   Bedömningsanvisningar - exempelprov-kommunicera

Image Name

Bakgrund

Matens kemi bygger på strukturen hos det amerikanska temat Food Chemistry och det utprovades och vidareutvecklades under de första projektåren i Linköpings kommun.

Matens kemi är reviderat utifrån bl.a. aktuell forskning.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • CENTR INNEHåLL 4-6 TEKNIKUPPDR.xls
  05-13-2015 10:26
 • CENTR INNEHåLL 7-9 TEKNIKUPPDR.xls
  05-13-2015 10:26
 • DiNO-Beskriva_forklara_VK.pdf
  05-13-2015 10:26
 • DiNO-Granska-ta_stallning-kommunicera_VK.pdf
  05-13-2015 10:26
 • DiNO-Systematiska_undersokningar_VK.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Exempelprov_Delprov_A_kommunicera.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Exempelprov_Delprov_A_kommunicera_Bedomning.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kolhydrater.png
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtiden mat Bildcollage.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtiden mat Tidsaxel liten.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens mat bilder.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens mat Tankekort.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens mat Tidsaxel stor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Matens kemi och Lgr sär 11.doc
  05-13-2015 10:26
 • Matens kemi Oval.png
  05-13-2015 10:26
 • MK Diskussionsfrågor temabok.docx
  05-13-2015 10:26
 • MK Förslag till pedagogisk planering.docx
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_glukos.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_protein.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U1_ny.pdf
  08-07-2017 07:01
 • MK_arbetsblad_U10_ny.pdf
  08-07-2017 07:01
 • MK_arbetsblad_U10_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U11.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U11_4.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U12_ny.pdf
  08-07-2017 07:03
 • MK_arbetsblad_U2.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U3.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U4.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U4_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U5_ny.pdf
  08-07-2017 07:01
 • MK_arbetsblad_U6.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U6_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U7.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U7_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U8_ny.pdf
  08-07-2017 07:01
 • MK_arbetsblad_U8_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_arbetsblad_U9_ny.pdf
  08-07-2017 07:01
 • MK_arbetsblad_U9_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U1.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U10.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U10_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U11.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U12.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U12_skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_kopieringsunderl_U6.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK_temats_innehall_larande.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MK-Pärm och bok.jpg
  05-13-2015 10:26
 • NP_Bedoemningsanvisningar_Kemi_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NP_Delprov_A_Kemi_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • nsrc-si-logo.png
  05-13-2015 10:26
 • Sid 12 - Vilka kostråd skall man tro på.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 14 - Linde äter bara vegetariskt.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 16 - Han har koll på blodsockret.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 2 - Introduktion.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 20 - Ett smakuniversum på tungan.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 24 -Anna äter för att springa fyra mil.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 26 - Fett både bra och dåligt.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 28 - Youghurt som inte rymmer i rymden.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 31 - Mat för nödlägen.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 32 - Vatten bara vanligt vatten.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 33 - Lasse bjuder på hemlagat.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 36 - Brita har lagat mat i 80 år.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 6 - Energirik mat.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sid 9 - Fyller kraven för kravmärkning.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Spara-bevara-Bi-lagan-nr-2-augusti-2012.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Temats innehåll och lärande.png
  05-13-2015 10:26
 • Tips på resurser på UR mm.docx
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Biologi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
- genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
- använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll som berörs i år 4-6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Natur och samhälle

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Kropp och hälsa

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Biologin och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Biologins metoder och arbetssätt

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Kemi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
- genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll som berörs i år 4-6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Kemin i naturen

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Kemin och världsbilden

 
Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

 
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. 

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.