Image Name

Jord

I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden - "Komposten", "Jordens beståndsdelar" och "Sambandet mellan jord och växters tillväxt".

Kategorier: Biologi
Årskurser: 1 2 3

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Temat Jord behandlar innehållsområden inom naturorienterande ämnen för årskurserna 1-3, men det finns även kopplingar till de samhällsorienterande ämnena. Eleverna utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper om vilka beståndsdelar som finns i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. De undersöker nedbrytning och humusbildning i en egen kompost och kopplar det till ekologiska samband i naturen. De planterar frön i olika typer av jord för att undersöka sambandet mellan jordens egenskaper och växters tillväxt. Genom hela temaområdet diskuterar och motiverar eleverna sina resultat och ställningstaganden.

Mer om Jord

Image Name

Temat består av

I temat Jord ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Tips, frågor och svar

Kan en mask överleva om man delar den i två halvor?

Nej, den dör.

Hur bildas de olika jordarterna?

Sveriges geologiska undersökning kan du läsa om de vanligaste svenska jordarterna.

Vad består olika jordfärger av?

Lite fakta om några pigment i jordfärger - Ockra, Sienna, Umbra, Caput Mortuum och Falu rödfärg.

Har du frågor om Biologi och Geologi kan du få svar på Naturhistoriska Riksmuséet.

Fråga Biologen

Fråga Geologen

Visste du att Charles Darwin även var intresserad av daggmaskar?

Läs professor Nils Nykvist artikel i Svenska Dagbladet den 12 februari 2009 med anledning av 200-årsjubiléet av Darwins födelse.

Vill du också göra E-böcker?

E-boken, från Hjo kommun, till höger är skapad i programmet Multimedialab (MML) 6.1 (version 7 är den senast tillgängliga) som kan beställas här: http://www.multimedialab.se/

MaketeMetoden - Berättelsen som pedagogiskt verktyg. Läs om Veronica Gröntes metod som ger elever redskap för att använda naturvetenskapliga fakta i sina berättelser.

Filmen om jord

I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden - "Komposten", "Jordens beståndsdelar" och "Sambandet mellan jord och växters tillväxt".

Image Name

Bakgrund

Temat Jord bygger på strukturen i det amerikanska temat Soils som var ett av de första teman som utprovades i Linköpings kommun och utvecklades under NTA-projektets tidigare år.

Jord har utvecklats i flera steg för att stämma med svensk läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • JO Förslag till pedagogisk planering.docx
  08-09-2016 08:53
 • JO Kompetensprofil_beskriva_förklara.pdf
  05-13-2015 10:26
 • JO Kompetensprofil_granska_ta ställning.pdf
  05-13-2015 10:26
 • JO Kompetensprofil_systematiska_undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Jord- Temats innehåll och lärande.png
  05-25-2016 06:32
 • Jord_oval bild.png
  05-25-2016 06:32
 • Jord_Temapärm_omslag framsida.jpg
  05-25-2016 10:28
 • Jord_Temats innehåll och lärande.pdf
  05-25-2016 06:40
 • Jord_Uppdrag01.pdf
  05-25-2016 06:37
 • Jord_Uppdrag02.pdf
  05-25-2016 06:37
 • Jord_Uppdrag03.pdf
  03-15-2017 06:25
 • Jord_Uppdrag04.pdf
  05-25-2016 06:38
 • Jord_Uppdrag05.pdf
  05-25-2016 06:38
 • Jord_Uppdrag06.pdf
  03-15-2017 06:25
 • Jord_Uppdrag07.pdf
  05-25-2016 06:38
 • Jord_Uppdrag08.pdf
  05-25-2016 06:38
 • Jord_Uppdrag09.pdf
  05-25-2016 06:38
 • Jord_Uppdrag11.pdf
  05-25-2016 06:38
 • Jord_Uppdrag12.pdf
  03-15-2017 06:25
 • Jord_Uppdrag13.pdf
  05-25-2016 06:39
 • Jord_Uppdrag14.pdf
  05-25-2016 06:39
 • Jord_Uppdrag15.pdf
  05-25-2016 06:39
 • Jord_Uppdrag16.pdf
  05-25-2016 06:40
 • Skolverket Digitala_Åk_1-3_Bildblogg_A3 (1).pdf
  06-08-2016 06:37
 • Uppgifter för utvärdering i tema Jord.docx
  02-16-2017 08:58

Temat och Lgr11

Biologi

Syfte

 • Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
  ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll i årskurs 1–3

Naturorienterande ämnen 

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Året runt i naturen

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Material och ämnen i vår omgivning

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna
utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är  tillverkade av och hur de källsorteras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika
beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna