Image Name

Flyta eller sjunka

I temat gör eleverna systematiska experiment ger dem möjlighet att upptäcka att föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker, och tvärt om.

Kategorier: Fysik, Teknik
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Teman startar i elevernas egna teorier om varför en del föremål sjunker och andra flyter. I systematiska undersökningar testar de sina teorier för att så småningom upptäcka att alla föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker och att alla föremål som väger mindre än samma mängd vatten flyter.

Under arbetets gång utforskar eleverna även varför båtar av tunga material kan flyta.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva. 

Mer om Flyta eller sjunka

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Flyta eller sjunka består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

En Temapärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

En Temabok för eleverna med intresseväckande texter som anknyter till temat.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag

Image Name

Teknikuppdrag

Teknikuppdraget Framtidens farkoster är ett tillägg till temat Flyta eller sjunka som antingen kan användas direkt i anslutning till det ordinarie temaarbetet eller som uppföljning vid ett senare tillfälle.

Teknikuppdraget  är utvecklat i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Barn ser på framtiden och resurscentrumet CETIS, Centrum för tekniken i skolan.

Artiklar i Ny Teknik

Utsikten var bara en illusion

Fartyget som seglar med skrovet

Haj-tech i bottenfärgen ökar farten

Designpris till framtidsskepp

Far besättningslös över haven

Roboten simmar som fisken i vatten

Tips, frågor och svar

Använd Excel

Daniel Weiland, lärare i Nacka kommun, tipsar om att använda Excel för att göra listor över föremålens volym och vikt. När man sorterat listorna blir det lätt att komma fram till gränsen för om föremålen flyter eller sjunker.

Titta även på film som Nationellt resurscentrum i fysik har lagt ut på Youtube.

Image Name

Bakgrund

Flyta eller sjunka bygger på strukturen hos det amerikanska temat;  Floating and Sinking och var ett av de första teman som utprovades och bearbetades under det första projektåret i Linköpings kommun.

Temat har bearbetats i flera olika steg för att stämma med svensk skola och läroplan. Revideringsarbeten pågår för att vidareutveckla det didaktiska stödet utifrån aktuell forskning.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Extrauppdrag med apelsiner.doc
  05-13-2015 10:26
 • FS - Diskussionsfrågor till temabok.docx
  05-13-2015 10:26
 • FS - Förslag till pedagogisk planering.docx
  05-13-2015 10:26
 • FS stöd för bedömning.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS temat och Lgr11.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS temats innehåll och lärande.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS temats innehåll och lärande.png
  05-13-2015 10:26
 • FS uppdr 3 föremål kopieringsunderlag.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS uppdr 3 kopieringsunderlag skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS uppdr 4 kopieringsunderlag skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS uppdr 8 kopieringsunderlag skrivbar.pdf
  05-13-2015 10:26
 • FS_elevarbetsblad uppdr 1-10.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens farkoster Bildcollage.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens farkoster bilder.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens farkoster Tankekort.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens farkoster Tidsaxel liten.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Kopieringsunderlag Framtidens farkoster Tidsaxel stor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Sida 12 - Titanic - det osänkbara skeppet som sjönk.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 14 - Båtar under vatten.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 16 - Plimsolls märke.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 18 - Så testas fartyg i hamn och på hav.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 2 - Introduktion.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 20 - Superfartyg - stor båt, stor nytta, stor fara.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 22 - Sväva i luften.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 26 - Dykarna som fann makalösa mars.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 30 - Vad händer när sött möter salt.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 32 - Havets växter.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 34 - Fiskar varken flyter eller sjunker.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 36 - Stora och små dykare.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 38 - Arkimedes tar ett dopp.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 6 - Båtar förr.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 8 - Flottar och flottare.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Centralt innehåll åk 4-6.xls
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Centralt innehåll åk 7-9.xls
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Årskurs 4–6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken och vardagslivet 

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. 

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt 

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar. 

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Årskurs 4–6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Tekniska lösningar 

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.