Image Name

Fjärilars liv

är ett tema där eleverna får följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Eleverna följer fjärilen genom dess liv och skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel. De vidareutvecklar sin förmåga att observera och göra anteckningar. Genom att studera fjärilens utveckling utökar eleverna även sin förståelse för fjärilen som insekt.

Kategorier: Biologi
Årskurser: 2 3

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Fjärilars liv startar i elevernas egna erfarenheter och funderingar kring larver. De får varsin tistelfjärilslarv som de studerar och följer när den växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril. Det är inte helt ovanligt att fjärilarna hinner lägga ägg innan de släpps ut och hela livscykeln blir tydlig.

När eleverna studerar larvens och fjärilens kroppsdelar går det att generalisera till andra insekter och det finns också möjlighet att göra jämförelser med andra djur och med människan.

Larvens och fjärilens betydelse i ekosystemet är ett annat spår som är lätt att komma in på med hjälp av uppdragen i Fjärilars liv.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Fjärilars liv

Image Name

Detta ingår i temat

I Fjärilars liv ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Frågor och svar

Hur hittar larven den mat den behöver?

Fjärilen lägger sina ägg på växter som är lämplig föda för larverna. När äggen kläcks kryper larverna direkt ut på matbordet.

Tvättar larverna sig?

Nej, de spinner fast sig då de ska ömsa skinn. Då kan det kanske se ut som om de tvättar sig.

Fler frågor och svar

Image Name

Tips

Litteraturtips om du vill lära dig mer om fjärilar.

Svensk Dagfjärilsövervakning - Från och med  2010 kommer förändringar i de svenska dagfjärilarnas antal övervakas från år till år. Du kan medverka.

MaketeMetoden - Berättelsen som pedagogiskt verktyg. Läs om Veronica Gröntes metod som ger elever redskap för att använda naturvetenskapliga fakta i sina berättelser.

Fler länkar.

En fjäril "föds"

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Beställningsförfarande fjärilslarver.doc
  05-13-2015 10:26
 • fjarilars-liv_temats_innehåll_och_lärande.jpg
  11-23-2017 07:05
 • fjarilars-liv_temats_innehåll_och_lärande.pdf
  11-23-2017 07:05
 • Fjärilars liv förmåga att beskriva.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Fjärilars liv genomföra systematisk undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Fjärilars liv granska ta ställning.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Fjärilars liv pedagogiskplanering Naturskolan 2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Föda fram nya larver.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Förslag på Pedagogisk planering Fjärilarnas liv - Hjo.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Guide för beställning av fjärilslarver.pdf
  03-18-2016 06:36

Temat och Lgr11

Biologi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Naturorienterande ämnen

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Året runt i naturen

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. 

Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Kropp och hälsa

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Fjärilars liv i Kiruna

Grundsärskolan i Kiruna har arbetat med temat Fjärilars liv. Här presenteras arbetet. http://youtu.be/V8UQkh-GgKw

Läs mer

Bidrag till jubileumstävling

När NTA 2007 firade 10-årsjubileum anordnades en tävling för alla elever.

En av uppgifterna var att använda sig av färgkromatografi för att skapa konstverk. Dåvarande klass 3A på Alfaskolan i Fagersta arbetade med Fjärilars liv så de utnyttjade tekniken för att skapa färgglada fjärilar.

Läs mer