Image Name

Fast eller flytande

är ett tema där eleverna observerar, testar och sorterar fasta och flytande ämnen efter olika egenskaper.

Kategorier: Naturorienterande ämnen - främst Kemi
Årskurser: F 1 2

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I temat Fast eller flytande börjar eleverna beskriva och jämföra olika fasta föremål och sorterar dem efter egenskaper som de kan uppfatta med sina sinnen.

Genom olika tester kan eleverna sedan hitta nya egenskaper hos de fasta föremålen.

Därefter undersöker de med hjälp av sina sinnen och genom att göra tester olika egenskaper hos några vätskor.

Slutligen diskuterar eleverna likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Fast eller flytande

Image Name

Detta ingår i temat

I Fast eller flytande ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Frågor och svar

Denna fråga uppstod i samtal om att materia förekommer i olika tillstånd - fast, flytande och i gasform; "Vad är eld? Det är ju ingen gas?"

För att eld ska kunna uppstå krävs ett material- ett ämne - som övergår i gasform, om det utsätts för värme. I det fasta ämnet finns det energi kemiskt bundet. Gasen som bildas reagerar med luftens syre och bildar nya kemiska föreningar t.ex. koldioxid. I reaktionen går inte all energi åt. Överskottsenergin avges i form av ljus och värme  - eld.
För att släcka en eld behöver man ta bort minst en av de tre viktiga delarna för att eld ska kunna uppstå - värme, brännbart material och syre.

En film som passar för dig som lärare finner du här - Eld - Varför brinner det?

Image Name

Tips

Diskutera med eleverna om hur vi använder ord i vardagstal och inom naturvetenskapen.

Vad betyder fast och flytande i olika sammanhang?

Hur använder vi orden när vi talar om något som handlar om naturvetenskap?

Image Name

Bakgrund

Fast eller flytande bygger på strukturen i det amerikanska temat  Solids and Liquids som var ett av de första teman som utprovades i Linköpings kommun och  utvecklades under NTA-projektets första år.

Fast eller flytande har utvecklats i flera steg för att stämma med svensk läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • fast-eller-flytande.jpg
  11-23-2017 06:54
 • fast-eller-flytande_temats_innehall_och_larande.pdf
  11-23-2017 06:50
 • Förslag på Pedagogisk planering Fast eller flytande- Botkyrka NTA.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Säkerhetsblad_Schampo.pdf
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Kemi

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,  
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och 
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 1-3 

Naturorienterande ämnen

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Material och ämnen i vår omgivning 

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap 

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.