Image Name

Balansera och väga

I temat Balansera och väga integreras ämnesinnehållet från de naturorienterande ämnena, teknik och matematik utifrån kursplanerna i Lgr11. 

Kategorier: NO, Teknik, Matematik
Årskurser: 1 2 3

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Balansera och väga innehåller 13 uppdrag, vars ämnesmässiga innehåll kan sammanfattas under tre rubriker:

Balans. Eleverna undersöker hur man kan få föremål och den egna kroppen att balansera och samtalar om tyngdkraft. De tar reda på tyngdpunktens och stödytans betydelse för balansen och undersöker hävstångsprincipen. De läser om att balansera på lina och om mobilkonstnären Calder, och bygger som avslutning en hängande mobil.

Vägandets idé. Eleverna bygger och undersöker en balansvåg. De rangordnar föremål från det lättaste till det tyngsta. De får läsa om hur man väger djur och om hur olika vågar fungerar.

Densitet. Eleverna får undersöka egenskaper hos olika matvaror. De rangordnar matvarorna efter massa och volym och upptäcker att det som har stor volym inte behöver väga mest. Som avslutning får de använda sina kunskaper för att hitta en burk med ett visst innehåll.

Matematikinnehållet är valt utifrån något central begrepp i uppdraget. Det ska ses som ett erbjudande och ett stöd för lärare som vill knyta samman temat med den ordinarie matematikundervisningen. Det kan även tjäna som extra utmaningar för elever som snabbt blir klara med ett uppdrag. 

Mer om Balansera och väga

Image Name

Detta ingår i temat

I Balansera och väga ingår:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

en Temapärm för läraren som innehåller handledning för läraren och arbetsblad för eleverna, samt ett antal texter med naturvetenskapligt innehåll.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Frågor och svar

Hur fungerar en digitalvåg?

I en digitalvåg behöver man något som kan översätta dragningskraften, som verkar på ett föremål, till en elektrisk signal. Då används en lastcell som består av trådtöjningsgivare. När ett föremål av en viss tyngd trycker på lastcellen så kommer motståndet i trådtöjningsgivaren att förändras. Mängden elektroner som kan passera förändras. Storleken på den elektriska strömmen kan sedan översättas till digitala siffror.

Utgå alltid från elevernas resultat

I några av uppdragen i temat väger eleverna torra livsmedel. Då blir det extra tydligt hur viktigt det är att utgå ifrån elevernas resultat när man gör jämförelser och drar slutsatser. Även om det är samma typ av livsmedel som används så kan densiteten variera från gång till gång beroende på hur torrt eller fuktigt det är.

Inspirationsfilm - Balansera och väga

Image Name

Bakgrund

Balansera och väga bygger på strukturen i det amerikanska temat Balancing and Weighing som var ett av de första teman som utprovades i Linköpings kommun och utvecklades under NTA-projektets första år.

Balansera och väga har utvecklats i flera steg för att stämma med svensk läroplan. Från och med revideringen 2016 finns även ett stöd för att arbeta med matematikinnehåll i samband med de olika uppdragen.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • 16_3-Lastbilar.png
  08-08-2016 10:40
 • 16_3-Racerbilar.png
  08-08-2016 10:40
 • 16_3-Ryggsack.png
  08-08-2016 10:40
 • 2_3-Barn&Stenar.png
  08-08-2016 10:40
 • 2_3-Jordklot.png
  08-08-2016 10:40
 • 2_3-Jordklot2.png
  08-08-2016 10:40
 • 2_4-Newton.png
  08-08-2016 10:40
 • 2_6-Bilar.jpg
  08-08-2016 10:40
 • 3_3-Barnmatsstolar.jpg
  08-08-2016 10:40
 • 3_3-Gungbräda.png
  08-08-2016 10:40
 • 4_2-Hast.png
  08-08-2016 10:40
 • 4_4_Enkla_maskinerna.jpg
  08-08-2016 10:40
 • 5_3-Mobil.png
  08-08-2016 10:40
 • Algebra för lågstadiet Åsa Brorsson.pdf
  08-08-2016 10:13
 • BV - Pedagogisk planering.docx
  08-08-2016 08:53
 • BV Förmågor DiNO.docx
  05-13-2015 10:26
 • BV Kompetensprofil_beskriva_förklara.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BV Kompetensprofil_systematiska_undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BV och hur man kan arbeta med Dino.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BV_Matematikinnehåll_Kuber.pdf
  08-08-2016 11:14
 • BV_Matematikinnehåll_Udda_jämt.pdf
  08-08-2016 11:14
 • BV_oval bild.png
  08-08-2016 11:14
 • BV_Temapärm_omslag.jpg
  08-08-2016 12:52
 • BV_temats innehåll och lärande bild.png
  08-08-2016 12:18
 • BV_temats innehåll_och_lärande.pdf
  08-08-2016 11:14
 • BV_Uppdrag1.pdf
  08-08-2016 12:21
 • BV_Uppdrag10.pdf
  08-08-2016 12:22
 • BV_Uppdrag11.pdf
  08-08-2016 12:22
 • BV_Uppdrag12.pdf
  02-23-2017 06:50
 • BV_Uppdrag13.pdf
  08-08-2016 12:22
 • BV_Uppdrag2.pdf
  08-08-2016 12:21
 • BV_Uppdrag3.pdf
  08-08-2016 12:21
 • BV_Uppdrag4.pdf
  08-08-2016 12:21
 • BV_Uppdrag5.pdf
  08-08-2016 12:21
 • BV_Uppdrag6.pdf
  08-08-2016 12:21
 • BV_Uppdrag7.pdf
  02-23-2017 06:49
 • BV_Uppdrag8.pdf
  02-23-2017 06:49
 • BV_Uppdrag9.pdf
  02-23-2017 06:49
 • DINO-Gungbrada-ak3-bedömningsanvisningar.pdf
  08-08-2016 10:11
 • DINO-Gungbradan-ak3.pdf
  08-08-2016 10:11
 • DINO-Åka rutschbana-ak3.pdf
  08-08-2016 10:11
 • DINO-Åka rutschbana-ak3-bedömningsanvisningar.pdf
  08-08-2016 10:10
 • Matematiktermer för skolan.pdf
  09-15-2016 12:09
 • NCM 1 cm_rutat papper.pdf
  09-15-2016 12:26
 • NCM 20mm-rutat papper.pdf
  09-15-2016 12:26
 • NCM 30 mm rutat papper.pdf
  09-15-2016 12:26
 • NCM Hur mycket är ett milligram.pdf
  09-15-2016 12:36
 • NCM lådagram.pdf
  09-15-2016 12:49
 • NCM Spegelövningar -matematiksträvor.pdf
  09-15-2016 12:13
 • NCM stambladdiagram.pdf
  09-15-2016 12:48
 • NCM Strävorna.pdf
  09-15-2016 12:23
 • NCM Venndiagram.pdf
  09-15-2016 12:29

Temat och Lgr11

Temat Balanser och väga ger stöd för att arbeta med;

Naturorienterande ämnen

Centralt innhåll årskurs 1-3

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material och ämnen i vår omgivning

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Teknik

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Tekniska lösningar

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matematik

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 Sannolikhet och statistik

 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 Samband och förändringar

 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.