Utvecklingen av NTA

Så fungerar det

NTA Skolutveckling ekon. förening är en medlemsorganisation som ägs, finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar.

I denna film möter vi ordföranden Gillis Persson som, tillsammans med bl.a. KVA:s ständige sekreterare Staffan Normark och IVA:s VD Björn O Nilsson, berättar om hur deras samarbete ska fungera efter organisationsförändringen den 1 juli 2013.

Utvecklingen av befintliga teman och framtagningen av helt nya teman pågår kontinuerligt genom ett samspel mellan akademierna, användarna och internationella influenser. Varje förändring eller nyutveckling av materialet anpassas och testas noga innan det släpps. Inget material lanseras utan att det provats av pedagoger i den egna organisationen. Önskemålen om nyutveckling är många och välmotiverade och det krävs en tydlig prioritering av resurserna.

En del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet är att ha en klar bild av omvärlden och hur utvecklingen sker inom det pedagogiska området. NTA deltar i flera internationella samverkansprojekt.