NTA för pedagogen

Så fungerar det

Pedagogen är den centrala resursen. NTA bygger på att ge pedagogen material, utbildning, fortbildning och möjligheter till individuell utveckling.

En ny läroplan ställer nya krav på mål, omfattning, betygsättning, osv. och det är en utmanande uppgift för alla pedagoger att hitta rätt arbetsformer i vardagen. NTA är ett genomtänkt material som stämmer väl överens med Lgr 11 och som bygger på ett vetenskapligt arbetssätt genom att det utgår ifrån en frågeställning som eleverna genom experiment och faktasökning själva besvarar. 

Det finns en struktur kring NTA både organisatoriskt och materialmässigt som ger pedagogen en trygghet i sin vardag. Erfarenheterna från mer än 15 års arbete i Sverige har gett ett kraftfullt nätverk med rutin på att använda materialet i olika grupperingar.

Pedagogen erbjuds en bra utbildning i varje tema som man väljer att arbeta med, materialet innehåller inte bara det som krävs i form av elevmaterial och elevhandledning utan varje tema innehåller en gedigen lärarhandledning.  Via den lokala samordnaren kan man få kontakt med andra som arbetat med temat och inom den regionala organisationen finns alltid värdefulla erfarenheter.

Temautbildning Från frö till frö

När pedagogen blivit mer van vid NTA och arbetat med många teman finns möjligheten att medverka i den fortsatta utvecklingen. En kontinuerlig utvecklingsverksamhet pågår inom ramen för NTA Skolutveckling ekon. förening och den utvecklingen bygger på många pedagogers aktiva medverkan.

Vi börjar med att fråga samordnaren Pia Norrthon hur hon ser på NTA ur pedagogernas perspektiv.