KVA och IVA

Hur ser de på NTA?

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är är de två akademier som 1997 introducerade NTA i Sverige.

De har nu en viktig uppgift i att faktagranska allt material via ett Vetenskapligt råd. Rådet skall även säkerställa att NTA utvecklar teman som bygger på ett vetenskapligt förhållningssätt. En ännu större uppgift är att verka så att NTA:s alla kommuner, friskolor, lärare och pedagoger känner att de är en del av en akademisk naturvetenskaplig omvärld. Akademierna är även representerade i styrelsen för NTA Skolutveckling ekon. förening.

KVA   IVA