Att vara samordnare

Så fungerar det

NTA är i många delar en mycket lokal organisation. Det är i vardagen som NTA finns och verkar och det är den lokala samordnaren som oftast är spindeln i nätet. Det är en omfattande och mycket kreativ roll att vara samordnare. I rollen kan sägas ingå sociala och relationsbyggande uppgifter, säljande och kommunikativa uppgifter, organisatoriska och administrativa uppgifter, utvecklande och pedagogiska uppgifter, men framför allt ingår förmågan och viljan att stödja elevers lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Omfattningen på uppdraget kan se olika ut i olika kommuner beroende på antal pedagoger, antal grupper som arbetar med materialet, hur hanteringen av själva materialet i form av lådor och lagerhållning av dessa ser ut, osv. Men antalet kontakter som en samordnare har med alla intressenter är stort och det kräver tid, förmåga och förståelse från den egna organisationen. Därför är det självklart en fördel med samordnare som har möjlighet att arbeta heltid med sitt uppdrag, men det finns alternativa organisationsformer och kommuner där samordnaren har en mindre deltid för sitt uppdrag.

Ett viktigt stöd för samordnaren och samtidigt en utvecklingsfaktor är den lokala utvecklingsgruppen. Samordnaren är en del av den gruppen, men det är lika viktigt att beslutsmässiga personer från olika intressenter kring NTA ingår. Vi frågar samordnare Per Lindgren hur han ser på att ha en utvecklingsgrupp att bolla sina idéer med.