Vetenskapligt råd

Utses av KVA och IVA

Det vetenskapliga rådet ansvarar för att:
- det är hög vetenskaplig kvalitet i framtagna produkter och tjänster
- granskning av ansökningar om medel till utveckling och utvärdering
- vara rådgivande organ för utvecklingschefen
- internationell utblick vad gäller forskning och utveckling kring undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik

Utvecklingschefen är föredragande i rådet.

Vetenskapligt råd:

Göran Grimvall (Ordf.)  ledamot IVA, prof. emeritus KTH  
Hans Hansson ledamot KVA, prof. teoretisk fysik, Stockholms universitet 
Lena Kjellén

ledamot KVA, prof. i medicinsk glykobiologi, Uppsala universitet.  

Christina Moberg preses KVA och ledamot i IVA, prof. organisk kemi KTH  
Britt Lindahl universitetslektor ämnesdidaktik, Högskolan Kristianstad  
Åke Ingerman

prof. i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, Göteborgs universitet

Iann Lundegård

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Maria Andrée

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet