Rapporter och utvärderingar

av NTA-programmet

Tre lärdomar från en effektutvärdering av lärarstödsprogrammet NTA, Erik Mellander och Joakim Svärdh, IFAU RAPPORT 2015:17

Utvärdering av hur NTA hjälper skolorna att nå kursplanemålen för femte skolåret i naturorienterande ämnen, Per Anderhag och Per-Olof Wickman, Lärarhögskolan i Stockholm, Rapporter i didaktik Nummer 4/Oktober 2007.

NTA som skolutvecklingsprogram; Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå. Margareta Ekborg, Umeå universitet och Britt Lindahl, Högskolan i Kristianstad, 2006.

NTA som kompetensutveckling för lärare: Utvärdering av hur lärares deltagande i NTA utvecklar deras kompetens att stödja elevernas begrepps- och språkutveckling; Per Anderhag och Per-Olof Wickman, Lärarhögskolan i Stockholm. Rapporter i didaktik nr 2/dec 2006. Utvärderingen har finansierats av Stockholms stad.

Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss; Jan Schoultz, Glenn Hultman, Linköpingsuniversitet

I början fick vi använda vår fantasi; Jan Schoultz, Glenn Hultman, Margareta Lindkvist, IUV Linköpingsuniversitet

Glimtar som tändes i ögonen. NTA i särskola, kommunikationsklass och Rh-grupp. Ett av Barn- och Ungdomsnämnden i Linköping finansierat projekt år 2001.

 

Utöver dessa finns det en rad forskningsrapporter och examensarbeten som utgår ifrån NTA som bas.

Sammanställning av vilka som skrivit dessa. (uppdaterad 2015-11-12)