Organisation

NTA:s organisation består av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling, som ansvarar för det nationella kansliet och det regionala arbetet, samt av medlemmarnas lokala NTA-organisationer. Ett vetenskapligt råd, som utses av KVA och IVA, stöder och kvalitetsgranskar utvecklingsarbetet inom NTA-programmet.

  Föreningsstämma

utser styrelse

varje medlem har en röst

   
     

NTA Skolutveckling ekon. förening

Styrelse

 

   
     

VD

   
     

       Driftsorganisation      

Verksamhetschef

 

 Utveckling och utvärdering

Utvecklingschef

 

 Vetenskapligt råd

utses av KVA och IVA

         

 NTA på regional nivå  

Regionala samordnare

   
         

NTA på lokal nivå

Medlemmarnas NTA-samordnare