Över 800 lärare som arbetat med NTA i minst två år har svarat på en enkät.

Publicerad: 08 juni, 2018

Läs rapporten.

Lärarna har svarat på frågor som rör deras:

  • syn på den egna utvecklingen,
  • stöd för den egna undervisningen och
  • betydelsen för eleverna.

Till rapporten

Enkäten som lärarna besvarat ingår i "verktygslådan" för lokal utvärdering, som erbjuds alla medlemmer.