Ordförandebyte vid NTA:s årsstämma 2018.

Publicerad: 17 maj, 2018

Efter över 20 år engagemang i NTA lämnar Gillis Persson över ordförandeklubban till Einar Fransson.

Einar arbetar som produktionsdirektör med ansvar för förskola och grundskola i Nacka kommun.

Ordförandeskapet överlämnas

Vi vill alla tacka Gillis för hans insatser under de gångna 20 åren.

Gillis Persson