NTA påverkar elevers intresse för naturvetenskap och teknik

Publicerad: 23 mars, 2017

I Älvkarleby kommun har andelen elever som söker inriktningen NV och Tk ökat från 10% till 20%, sedan man målmedvetet började använda NTA:s teman i undervisningen.

Se nyhetsinslaget.