Kils kommun och Flens kommun är nu medlemmar

Publicerad: 07 juni, 2017

i NTA Skolutveckling ekon. förening

Vi önskar våra nya medlemmar välkomna.

Nu har föreningen 162 medlemmar varav 130 är kommuner. Det innebär att nästan 45 % av Sveriges kommuner nu är medlemmar.