Beta School HB

Publicerad: 15 februari, 2017

är det senaste tillskottet bland medlemmar i NTA Skolutveckling ekon. förening

Beta School ligger i Spånga och har tidigare arbetat med NTA utifrån Stockholm stads medlemskap.

Vi önskar dem välkomna i föreningen!

Medlemsantalet  i föreningen ligger nu på 160 medlemmar varav 128 är kommuner.