2017

Februari

  • 15 feb 2017
    Beta School HB
    är det senaste tillskottet bland medlemmar i NTA Skolutveckling ekon. förening

December

September

Juni

Maj

  • 06 maj 2017
    Sedan Karlstads kommun började satsa på NTA
    märker högstadielärarna att eleverna har bättre kunskaper inom NO och teknik när de kommer upp på högstadiet. Dessutom har antalet elever som väljer naturvetenskap och teknik på gymnasiet ökat.

Mars