NTA Skolutveckling har testat en ny modell

Publicerad: 04 september, 2016

för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Under våren 2016 testades en modell för samverkan i Örnsköldsvik, där eleverna förutom företagsinformation fick arbeta med uppdrag som var kopplade både till ett NTA-tema och den verksamhet företaget är koncentrerad kring. I detta "Kan solen göra jobbet?"