Två Digitala teman

Publicerad: 17 december, 2015

har utvecklats inom projektet NTA Digital

Båda de digitala temana är finansierade av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Projektledningen har IVA ansvarat för.

Astronom Marie Rådbo har varit ansvarig för utformningen av tema Rymden, som lämpar sig för årskurserna 2-5.

Professor Lena Tibell har varit ansvarig för utformningen av tema Kroppen, som lämpar sig för årskurserna 4-7.

Vårterminen 2016 kommer de två temana driftssättas inom skolutvecklingsprogrammet NTA. Tretton utbildare har utbildats för att kunna genomföra de första temautbildningarna i NTA:s sju regioner.