Projektet LiveAssess

Publicerad: 17 januari, 2014

Den 17-19 december påbörjade sju tappra lärare utbildningen som inledde projektet.

Utbildning i LiveAssess

En del av vidareutvecklingen av NTA:s teman består i att utveckla stöd för både formativ och summativ bedömning av elevers kunskapsutveckling när de arbetar med NTA-teman.

Alla NTA-samordnare och utbildare har under 2013 erbjudit att delta i en utbildningsdag om "NTA och bedömning". Tanken med den utbildningen är att deltagarna sedan ska kunna utbilda alla lärare som arbetar med NTA i sin kommun/friskola. Denna utbildningsinsats har finansierats av Skolverket.

I senare delen av september 2013 fick NTA Skolutveckling besked om att föreningen beviljats de medel som sökts från Utbildningdepartementet i december året innan.

Dessa medel möjliggjorde bl.a. starten av ett, sedan ett tag tillbaks påtänkt, projekt för att ytterligare förstärka bedömningsstödet.

LiveAssess

Projektet LiveAssess har sitt ursprung i ett Skolverksprojekt där flera NTA-lärare deltog. NTA Skolutveckling hade redan börjat fundera på hur föreningen skulle kunna arbeta vidare med de positiva erfarenheter som Skolverksprojektet gav. Medlen från Utbildningsdepartementet möjliggjorde att ett pilotprojet kunde påbörjas redan i december 2013.

I LiveAssess-projektet deltar sju lärare.

Projektet inledde den 17-19 december med en utbildning som bestod av en dag då Prof. emeritus Richard Kimbell från Goldsmiths University i London gick igenom den pedagogiska bakgrunden till bedömning av elevers kunskapsutveckling, där man tittar på många olika förmågor.

Dag två presenterade  Matt Wingfield från TAG Assessment, det nätbaserade program som möjliggör för elever att lägga upp digitala portolio som sedan kan bedömas.

Dag tre fortsatte Matt Wingfield utbildningen med att presentera det program där lärarna har möjlighet att göra bedömning av elevernas anonymiserade arbeten.

Under vårterminen 2014 kommer lärarna använda sig detta sätt att arbeta med digitala portfolios och bedömning i samband med sina NTA-teman. Utvärdering sker under ht. 2014.