NTA - skolutvecklingen hos våra medlemmar

Publicerad: 23 maj, 2013

Såg du vår annons med Sandra och Alfred?

Sandras intresse för NO är brinnande, Alfreds intresse för NO var mer explosivt. Men tillsammans speglar de allas (unga som gamla) vilja att lära sig mer om vår natur och omvärld. NTA-programmet är det pedagogiska verktyg som många kommuner och fristående skolor väljer att möta elevernas intresse med.

Vi vänder oss till alla pedagoger som arbetar med NO och teknik från förskolan upp till högstadiet. Vi sätter eleven i centrum genom att ge pedagogerna det stöd och det verktyg som gör detta möjligt. Vi har mer än 15 års erfarenheter av att arbeta med NTA och det är tusentals pedagoger och hundratusentals elever som deltagit i användning och utveckling av de teman som vi ständigt bygger vidare på.

KVA (Kungl. vetenskapsakademien) och IVA (Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien) står bakom våra tankar och arbetar nära med oss i samverkan kring utveckling och kvalitet. Men det är vi själva som utvecklar och driver NTA-programmet. All samverkan sker utifrån vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet och är garanten för ett högkvalitativt, laborativt och pedagogiskt förankrat koncept.

I sommar stärker vi samarbetet mellan KVA, IVA, nästan häften av Sveriges kommuner och en rad fristående skolor. NTA Skolutveckling ekon. för. bildas med ansvar för såväl produktion som utveckling och utvärdering av det hittills så framgångsrika pedagogiska konceptet kring naturvetenskap, teknik och matematik. Föreningen ägs av medlemmarna.

"Om er skola eller kommun inte är med, så häng på nu. Det här är bra." säger IVA:s VD Björn O Nilsson när han berättar om NTA och om IVA:s roll, när NTA den 1 juli tar steget mot en ny, sammanhållen organisation.