NTA PoS extrastämma den 18 februari

Publicerad: 18 februari, 2013

beslutade att anta alla avtalsförslag som ligger till grund för genomförandet av en nya organisation från och med den 1 juli 2013.

Extrastämman godkände de tre avtalen;

Licens- och uppdragsavtal mellan Kungl. Vetenskapsakademien och NTA Produktion och Service ekonomisk förening.

Verksamhetsöverlåtelseavtal tecknat mellan Kungl. Vetenskapsakademien och NTA Produktion och Service ekonomisk förening.

Samarbetsavtal mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och NTA Produktion och Service ekonomisk förening.

Utöver detta godkände samtliga närvarande de föreslagna stadgeändringarna som följer på organisationsförändringen. Ordinarie stämma den 22 maj behandlar stadgeändringarna ytterligare en gång.