NTA organiserar om sig

Publicerad: 04 april, 2013

Från och med den 1 juli 2013 kommer NTA Produktion och Service ekonomisk förening få i uppdrag att utveckla och utvärdera skolutvecklingsprogrammet.

Just nu ligger ansvaret för detta på Kungl. Vetenskapsakademien och på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Det fortsatta samarbetet mellan NTA och akademierna kommer att ske i styrelsearbetet och i ett vetenskapligt råd som bildas i och med halvårsskiftet.

I samband med organisationsförändringen föreslås föreningen byta namn till NTA Skolutveckling ekon. förening. Mer information om detta, kommer efter den ordinarie föreningsstämman den 22 maj.