NTA börjar utveckla digitala lärresurser

Publicerad: 02 januari, 2012

Med medel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, kan NTA starta ett 4-årigt projekt för att utveckla digitala lärresurser.

I det första steget ska en styrgrupp utses. Därefter tas beslut om det exakta innehållet i projektet.