NTA och kompetensutveckling

Publicerad: 17 april, 2012

En skrift för dig som är intresserad av elevers och lärares lärande inom naturvetenskap.

NTA och kompetensutvecklingNTA Utveckling har med stöd från Stiftelsen för Stategisk forskning tagit fram en skriften om NTA och kompetensutveckling. Författare är Jan Schoultz, prof. emeritus i pedagogik med inriktning mot naturvetenskap vid Linköpings universitet.

NTA-medlemmar kan köpa skriften via sin NTA-samordnare

Övriga kan kontakta utvecklingsledaren på NTA Utveckling - Gerd Bergman, gerd.bergman@kva.se