Inspektionsrapport Fysik 2011

Publicerad: 07 juni, 2011

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fysikundervisningen i åk 4-6.

Rapporten finner du på Skoinspektionens hemsida.

"Elever uppskattar fysikundervisning - men ser inte ämnets nytta

Många elever uppskattar fysikämnet i grundskolans mellanår. Men längre upp i skolåren tappar eleverna intresset därför de inte ser nyttan med ämnet. Det visar Skolinspektionens andra kvalitetsgranskning av fysikundervisningen i grundskolan. Den här gången har fokus legat på årskurs 4-6 i 29 grundskolor." (utdrag från Skolinspektionens hemsida)