Forskarhjälpen

Publicerad: 07 juni, 2011

Dina elever kan hjälpa forskarna. Läs om Nobelmuseets satsning.

Till Forskarhjälpens hemsida.

"Mycket av den verksamhet som sker idag när det gäller att intressera skolelever för vetenskap och forskning går ut på att forskare och lärare beskriver forskning för eleverna och sedan får eleverna pröva på ett i förväg förberett experiment.  I projektet Forskarhjälpen vill vi vända på detta arbetssätt och istället låta eleverna forska själva, genom att bidra med observationer och insamling av material och data till ett etablerat forskarlag som arbetar med ett specifikt forskningsprojekt. Eleverna för in sina resultat i en databas som finns på Forskarhjälpens hemsida. Där kan man också se hur många som deltar i projektet, ta del av uppdaterad information om projektet, samt följa hur forskarna bearbetar och sammanställer data till färdiga resultat. Förhoppningsvis utmynnar resultaten i en riktig vetenskaplig publikation! Genom ett aktivt deltagande får eleverna en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt egentligen kan innebära.

Nobelmuseet verkar för att sprida kunskap om Alfred Nobel, Nobelpristagarna samt de olika Nobelpriskategorierna genom utställningar, men även genom publika aktiviteter, såsom visningar, program för skolklasser, föredrag, forskningsseminarier, familjeaktiviteter m.m. Eftersom fyra av de sex Nobelpriskategorierna har en vetenskaplig grund vill museet gärna bidra till att sprida ett djupare intresse och förståelse för forskning och vetenskaplig kunskap, inte minst bland barn och ungdomar." (från Forskarhjälpens hemsida)