Styrelsemöte NTA PoS

Publicerad: 15 februari, 2011

Idag på förmiddagen

kommer vi med mycket stor sannolikhet att anta två nya medlemmar.

Dels blir Hudiksvalls kommun officiellt medlem. Deras planeringsarbete är långt framskridet och de börjar arbeta med teman redan denna termin.

Dessutom kommer styrelsen ta ställning till Heliås Lärcentrum AB ansökan. Denna friskola ligger i Sundsvall och det bör inte finnas några hinder för att de ska kunna komma igång med NTA.

I eftermiddag har NTA PoS 117 medlemmar varav 99 är kommuner.