NTA på lokal nivå

Fortbildning för pedagoger/lärare och materielhantering

Fortbildning

NTA Skolutvecklings medlemmar ansvarar för att i egen regi eller i samverkan med andra medlemmmar anordna utbildningar för lärare/pedagoger. Fortbildningen inom NTA bygger på flera steg:

  1. Introduktionsutbildning - En orientering om NTA och arbetssätten i NTA-teman.Temautbildning på Tom Tit
  2. Temautbildning - En dags utbildning i det tema som deltagarna ska använda under terminen. Under utbildningen genomförs i stort sett alla uppdrag som ingår i temat, samtidigt som deltagarna diskuterar didaktiska frågor och får del av erfarenheter av arbetet med temat i barn-/elevgrupp.
  3. Arbete med temat i barn- /elevgrupp. - Ingår i fortbildningen.
  4. Tematräffar eller annan form av uppföljande utbildning. - Erbjuds alla pedagoger/Tematräff Scania - Kretsar kring el lärare varje termin. Fokus på erfarenhetsutbyte och fördjupning inom något område. Kan med fördel genomföras i samarbete med högre utbildning eller lokalt näringsliv.

 

 

Materielhantering

Varje medlem ansvarar för att de lärare/pedagoger som arbetar med NTA:s teman alltid har tillgång till den experimentmateriel och de handledningar som krävs för att kunna genomföra alla uppdrag i respektive tema.

Varje medlem organiserar sin egen materielhantering utifrån lokala förutsättningar. Vid varje terminsslut uppdateras temamaterielen så att nästa lärare som ska använda ett tema får tillgång till en komplett materielsats. I filmen berättar några samordnare om hur deras materielhantering är organiserad.

Materiel och handledningar beställs från NT Skolmateriel. Detta kan endast medlemmens samordnare eller en av medlemmen utsedd materielhanterare göra.

Temalådor