Utvecklingsprocessen

Temautveckling inklusive fortbildning för pedagoger/lärare.

Vid all utveckling och vidareutveckling av ett tema beaktas alla delar i temat;

  • materielsats,
  • handledning för lärare,
  • ev. läsebok och
  • innehåll i temautbildningen.

NTA:s riktlinjer för utveckling finns med i hela utvecklingsarbetet.

Utvecklingen av ett större tema tar i regel 2-3 år.