Finansiering

av utveckling och utvärdering av NTA-programmet.

Från starten 1997 t.o.m. 2016 har utveckling och utvärdering av NTA finansierats av följande myndigheter, stiftelser och företag.

Utbildningsdepartementet/Skolverket/Myndigheten för skolutveckling

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg minnesfond

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

EU-anslag

Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond

Postkodstiftelsen

Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse

Wenner-Grens Stiftelsen

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

Tage Swans stiftelse

Polysackaridforskning i Uppsala AB

KVA

Bristol-Myers Squibb

AstraZeneca Sweden

Banverket

Stiftelsen för Strategisk forskning

Vetenskapsrådet

Åke Wibergs stiftelse

Energimyndigheten

Saab AB (publ)

Helge Ax:sons Johnsons stiftelse

Sven och Dagmar Saléns stiftelse

KK-stiftelsen