Utvecklingsarbete inom NTA

NTA Skolutveckling fortsätter att utveckla NTA-programmet i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Utvecklingsarbetet leds av Utvecklingschefen Gerd Bergman.

De teman som utvecklas granskas av Vetenskapligt råd som utses av KVA och IVA.

Utveckling och utvärdering finansieras i huvudsak med medel från staten, stiftelser och företag.