Utbildning för utvecklingsgrupper

NTA Skolutvecklings medlemmar erbjuds en utbildning som omfattar två dagar.

NTA Skolutveckling gör varje år uppföljningar av medlemmars lokala NTA-verksamhet.

Uppföljningarna visar att de medlemmar som har en utvecklingsgrupp/styrgrupp, som regelbundet träffas för att planera och utvärdera olika satningar på skolutveckling inom NO, Tk och matematik, bäst tar tillvara skolutvecklingsaspekterna i NTA.

Med anledning av detta erbjuds NTA Skolutvecklings medlemmar att ansöka om plats på NTA:s utbildningar för Utvecklingsgrupper.

Utbildningen omfattar två halvdagar inklusive övernattning och innehållet utformas utifrån de ansökande medlemmarnas önskemål. Inbjudan går till alla NTA-samordnare i januari-februari varje år.

Vilka ingår i en utvecklingsgrupp?

En lokal utvecklingsgrupps storlek och sammansättning styrs av lokala förutsättningar. Vissa funktioner är dock nödvändiga att ha med:

  • NTA-samordnare
  • Representant för rektorer
  • Utvecklingsledare eller motsvarande med inriktning mot NO/Tk och/eller matematik

I gruppen kan det även ingå:

  • Representanter för andra satsningar inom NO/Tk och matematikområdet, t.ex. Science center, naturskola.
  • Representanter för lokalt näringsliv
  • Representanter för högre utbildning