Ulrika Johansson

Regional samordnare Region Öst och samordnare Linköpings kommun

Ulrika Johansson

Ulrika har en utbildningsbakgrund som grundskollärare, ma/no/tk/mu år 1-7. Hon har arbetat med NTA  med elever sedan 1997 och redan 2002 utbildades hon för att kunna hålla temautbildningar i temana Balansera och väga och Jämföra och mäta. Ulrika ansvarar för NTA F-9 i Linköpings kommun och samarbetar med Ann-Sofi Johansson (samordnare NTA förskolan i Linköping) och Eva Samelius (samordnare NTA Mönster och Algebra). Ulrika är anställd som Utvecklingsledare på Utbildningskontoret i Linköping och i tjänsten ingår uppdragen som NTA-samordnare och NT-utvecklare. Ulrika är även regional samordnare för Region Öst. Ulrika har även varit med vid implementering av NTA och kollegialt lärande.

NTA Linköping har sina arbetsplatser på Utbildningskontoret, Apotekaregatan 13C, 581 81  LINKÖPING.

 

Ulrika säger om NTA: ”Lärares lärande är viktigt och tillsammans utvecklar vi undervisningen! NTA är ett jättebra stöd för oss lärare så att vi kan hjälpa alla elever att nå målen och fascineras över naturvetenskapliga fenomen. NTA är spännande, givande och intressant”

Ulrika Johansson

013-263112

ulrika.i.johansson@linkoping.se