Ulrika Lindenäs

Samordnare Karlstads kommun

Ulrika Lindenäs

Ulrika arbetar som utomhuspedagog på Karlstads Naturskola. Där finns hon som resurs för grundskolan lärare och elever, för att hjälpa dem att verklighetsförankra och sätta in kunskapen i ett större sammanhang. Hon arbetar också som verksamhetsutvecklare inom förvaltningens utvecklingsgrupp.

Ulrika Lindenäs

054-540 35 29

ulrika.lindenas@karlstad.se