Katarina Karlsson

Samordnare, Bjuvs kommun


Katarina Karlsson

Katarina arbetar som fritidspedagog på Jens Billeskolan i Bjuvs kommun sedan 2013.  Jag har sedan våren 2010 arbetat med NTA, först i förskolan och sedan i skolan.  Var med i den första utbildningen för utbildare inom förskolan hösten 2010 och har sedan dess hållt ett 20-tal temautbildningar främst i Bjuvs kommun, men också i övriga kommuner i regionen. Har varit samordnare för förskolan i Bjuvs kommun och är sedan hösten 2015 samordnare för skolan.

Jag tycker att det naturvetenskapliga arbetssättet är viktigt i förskolan och de lägre årskurserna, det är i de yngre åldrarna vi lägger grunden.  Det är roligt och utvecklande att träffa pedagoger från andra kommuner när jag håller utbildningar runt om i regionen.  

Från och med den 1 juli 2015 är Katarina regional samordnare för region Syd.

Katarina Karlsson

0703-973830

katarina.karlsson@skola.bjuv.se