Filmer på NTA:s hemsida

En länklista, för att du ska hitta filmen du söker.

Intervjuer, föreläsningar och guidade turer som är kopplade till något tema.

Filmer till temat Testa teknik

Hur kopplar arbetet med NTA-teman till vidare utbildning och arbetsliv? Filmer producerade i samarbete Borlänge/Falun.

Studiebesök på företag

Exempel på vad en forskare gör

NTA sett ut olika perspektiv - filmer under fliken "Så fungerar det" och "Om NTA".

Exempel på utvecklingssatsningar inom NTA