Styrelseseminarium samt styrelsemöte

Publicerad: 16 november, 2017

NTA Skolutveckling ekon. förening

Datum
16 november, 2017

Tid
16 november 12:00 - 17 november 13:00

Plats
Nova Park hotell och konferens Knivsta

Adress