Vattnets aggregationsformer

På Teacher on Demand

 

Aggregationsformer

Om det är väldigt kallt ute kan man få vatten som befinner sig nära kokpunkten att kylas av så snabbt att det fryser och blir snö.