Världens fartyg live

En karta där du kan spåra alla civila fartyg i världen.

Alla världens fartyg är idag utrustade med GPS-navigering. Det gör att de är spårbara

www.marinetraffic.com kan du välja vilket havsområde du vill söka i. Du kan bl.a. se fartygstyp, namn på fartyg, nationalitet och hur snabbt det går. Om du väljer ut ett speciellt fartyg kan du dessutom spåra det under ett dygn.