Mätning av fettsyror i gaskromatograf

Fredrik Rosqvist och Siv Tengblad vid Biomedicinskt Centrum på Uppsala universitet visar hur deras forskning går till. Fredrik berättar bl.a. om hur det går till att ta reda på vilka fettsyror som finns i ett blodprov.