Kemikalendern 2011

Några avsnitt som går att koppla till temat

Kemikalendern är ett samarbetsprojekt, under Internationella Kemiåret 2011, mellan Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Universeum och Molecular Frontiers.

Mars - Klimat och energi 

Juli - Hållbar utveckling