Om batterier på Youtube

Blandat om batterier

Bilbatteriet - med svavelsyra och bly.

En galvanisk cell med zink och koppar

I allt som rör sig, lyser eller låter - Electric Banana Band

Batterier och producentansvar - återvinning av batterier