Filmer om densitet

Olika faktorer som påverkar om något flyter eller sjunker.

Experiment med ägg

Nationellt resurscentrum för fysik har producerat korta filmer om fysikexperiment.

Här har du en film som anknyter till Flyta eller sjunka:

Den här filmen kan du använda på olika sätt:

Titta på den själv för att få tips på experiment dina elever kan göra.

Visa den för eleverna och stoppa den vid några kritiska tidpunkter så att eleverna kan diskutera sina tankar kring vad experimenten visar och genomföra egna undersökningar innan de tittar vidare:

Stopp vid 0:35 min - Hur skulle du göra för att få ett ägg att flyta och ett ägg att sjunka? Vad behöver du för materiel för att genomföra experimentet? Genomför ditt experiment och diskutera resultatet med dina kamrater.

Stopp vid 1:50 min - Hur tror du att Per har lyckats få ägget att flyta mitt i vätskan? Vad behöver du för materiel för att testa om du kan upprepa Pers experiment. Genomför ditt experiment och diskutera med dina kamrater.

Stopp vid 3:25 min - Vad tror du kommer att hända om du låter bägaren stå några timmar, en dag, en vecka ...? Undersök och försök hitta en förklaring till det som händer.

Stopp vid 4:17 min - Vilket av äggen är löskokt? Varför beter sig de båda äggen olika?

Nästa film är ett bra diskussionsunderlag

- (Youtube - okänt vem som lagt ut filmen):

Vattenvulkan - Lunds tekniska högskolas julkalender 2007