Eld - Varför brinner det?

Youtubfilmer

Filmen är för avancerad för små barn, men du som lärare kan ha nytta av den.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Din säkerhet  finns det mer information om hur man släcker bränder.