Vilka kan ansöka om medlemskap?

Det är endast huvudmän för grundskola och/eller förskola som kan ansöka om medlemskap.

NTA Skolutveckling ekonomisk förening är en sammanslutning av huvudmän för grundskola/förskola. Ansökningar om medlemskap behandlas om de kommer ifrån:

Kommuner

Fristående skolor

Fristående förskolor

Fristående skolorganisationer

Fristående förskoleorganisationer

Andra skolhuvudmän